Blog

Třiďte odpad aneb Proč stavební suť nepatří do popelnice

Čeká Vás rekonstrukce bytu v Praze a přemýšlíte, co uděláte s odpadem ze stavby? Pokud Vás jako první možnost napadlo, že jej po částech nastrkáte do popelnice tak, aby si toho nikdo nevšiml, raději zabrzděte.

Odpad ze stavby má své místo

Třídit odpad je důležité. Netýká se to pouze skla, plastu nebo papíru. Na speciální místa se ukládá také stavební odpad. Tímto pojmem lze označit veškerý materiál, který se může při stavbě nebo rekonstrukci nahromadit. Jsou to především cihly, beton, zemina, štěrk, ale i různé izolační materiály atd. Všechny tyto suroviny by měly být uloženy na jedno místo – tedy do předem připraveného kontejneru – a následně odvezeny do sběrného dvora, kde se dále třídí. Pokud všechnu suť nasypete do popelnice, bude uložena na skládku a odpadá tak možnost recyklace a dalšího využití.

Proč je důležité třídit?

Tohle se Vám nestane pokud si objednáte rekonstrukci od nás. Máme vlastní suťové kontejnery a odvezemesut.cz

Recyklace odpadu má za cíl především ochranu životního prostředí a také možnost dalšího využití materiálů. Z toho důvodu je třeba třídit plasty, papír, plechovky i sklo zvlášť. Mnoho z těchto surovin lze totiž dále využít. Věděli jste, že podobným způsobem lze zacházet i s odpadem ze staveb, rekonstrukcí a demolic, tedy se stavebním odpadem? Jedná se totiž o významný zdroj druhotných surovin, z nichž je dále možné například vystavět novou budovu.

Na stavbě lze najít všehochuť materiálů, přičemž některé z nich mohou být i nebezpečné. Už jen z toho důvodu byste neměli dávat stavební suť do popelnice na směsný odpad. Mimo tento důvod existují i další:

  1. Sutí můžete zahltit celou popelnici. V důsledku toho nebudou mít sousedi kam dát svůj komunální odpad.
  2. Odpadky nahromaděné okolo popelnice jsou nejen nevzhledné, ale mohou způsobovat i nepříjemný zápach.
  3. Hrozí riziko vzniku problémů s úřady – snaha ušetřit peníze za pronajatý kontejner na suť se může vrátit ve formě zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu.

Kam se obrátit, když chcete třídit?

Pokud rekonstruujete byt v Praze a nevíte, kam s odpadem, obraťte se na stavební firmu BABYČ PRAHA s.r.o. provozující službu Odvezemesut.cz. Pronájem kontejneru Vám ušetří starosti s likvidací odpadu – zkušení pracovníci kontejner přistaví na smluvené místo a po skončení prací jej zase odvezou. Následně se postarají o náležitou likvidaci stavební suti.

A co vy? Třídíte odpad, nebo Vám nezáleží, jaké má jeho netřídění dopad? Nemluvíme tu jen o globálním vlivu, ale také o tom osobním jako je zvyšování poplatků za odvoz komunálního odpadu, problémy s úřady, přidělávání práce popelářům, zahlcování běžných popelnic apod.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *