Souhlas

Se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti BABYČ PRAHA s.r.o., se sídlem Počernická 331/90, Malešice, 108 00 Praha, IČ: 02364301 zapsané ve veřejném rejstříku C 218714/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
  Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
  osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mailová adresa
  • jméno
  • příjmení
  • telefoní číslo
 2. E-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefoní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného
  souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz na stránkách odvezenesut.cz . Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 1 roku. Údaje z objednávky pro daňovou povinnost musím uchovávat po dobu stanovenou zákonem.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
  dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na
  kontaktní údaje společnosti info@odvezemesut.cz, Počernická 331/90, Malešice, 108 00 Praha.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
   údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
  • údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údaj